Việt Quang 3
Slogan
San pham
Nhà máy thép kéo và mạ kẽm
Nhà máy vật liệu hàn

Tin tức

Giáo trình vật liệu hàn

Thứ sáu, 10/07/2015

Nếu bạn cần một tài liệu để tra cứu thông tin loại vật liệu hàn mình có thể sử dụng khi hàn một chi tiết nào đó thì quyển sách Giáo Trình Vật Liệu Hàn sẽ là một tài liệu cần thiết cho bạn

Nếu bạn cần một tài liệu để tra cứu thông tin loại vật liệu hàn mình có thể sử dụng khi hàn một chi tiết nào đó thì quyển sách Giáo Trình Vật Liệu Hàn sẽ là một tài liệu cần thiết cho bạn. Sách do nhà xuất bản bách khoa Hà Nội của hai tác giả TS. Vũ Huy Lân – TS.Bùi Văn Hạnh.

Nội dung sách: Cuốn sách sẽ giới thiệu cho bạn về định nghĩa cơ bản các loại vật liệu hàn phục vụ trong hàn điện nóng chảy, hiểu được tầm quan trọng của việc chọn đúng loại vật liệu hàn đối với chất lượng mối hàn, hiểu được sự biến đổi của các loại vật liệu hàn trong quá trình tác động của hồ quang từ đó biết được sự cần thiết của từng thành phần cấu tạo lên vật liệu hàn. Cuốn sách cũng đề cập cơ bản về công nghệ chế tạo một số loại vật liệu hàn cơ bản.

Mục lục:

 

Chương 1: Nhập môn vật liệu hàn

1.1 Khái quát về vật liệu hàn dùng trong hàn điện nóng chảy
1.2 Phân loại vật liệu hàn
1.3 Tính hàn của kim loại và hợp kim

Chuơng 2: Ảnh hưởng của vật liệu hàn đến các tính chất của mối hàn và lớp kim loại đắp

2.1 Cấu trúc mối hàn
2.2 Tính toán thành phần hóa học kim loại mối hàn và mối hàn đắp nhiều lớp
2.3 Sự hình thành thành phần hóa học của kim loại vùng viền nóng chảy
2.4 Ảnh hưởng của vật liệu hàn đến các tính chất của kim loại mối hàn và một số giải pháp khắc phục

Chương 3: Các quá trình hóa lý cơ bản xảy ra khi hàn nóng chảy và sự tham gia của vật liệu hàn

3.1 Sơ đồ tổng quát về sự tương tác của các pha khi hàn. Sự tương tác của pha kim loại với pha khí
3.2 Sự tương tác của kim loại nóng chảy với pha xỉ khi hàn

Chương 4: Vật liệu hàn chủ yếu trong hàn điện nóng chảy

4.1 Que hàn hồ quang tay
4.2 Thuốc hàn
4.3 Vật liệu hàn trong môi trường khi bảo vệ
4.4 Dây hàn điện khí
4.5 Dây hàn lõi bột
4.6 Vật liệu hàn để hàn niken và hợp kim niken
4.7 Vật liệu hàn để hàn nhôm và hợp kim nhôm
4.8 Vật liệu hàn để hàn đồng và hợp kim đồng
4.9 Vật liệu hàn để hàn gang
4.10 Hợp kim bột

Chương 5: Tính toán thành phần mẻ liệu thuốc bọc và thuốc hàn

5.1 Tính toán thành phần mẻ liệu thuốc bọc que hàn
5.2 Tính toán thành phần mẻ liệu thuốc hàn

Chương 6: Công nghệ chế tạo một số loại vật liệu hàn

6.1 Chế tạo que hàn điện hồ quang tay
6.2 Chế tạo thuốc hàn
6.3 Sơ đồ dây chuyền sản xuất dây hàn lõi bột

Thông tin xuất bản:

Giáo trình vật liệu hàn (Tái bản lần thứ nhất – 2011)

Tác giả: TS Vũ Huy Lân, TS. Bùi Văn Hạnh
Địa chỉ phát hành: Nhà xuất bản Bách Khoa- Hà Nội, nhà E- ngõ 17- Tạ Quang Bửu – Hà Nội